This is how Baktan sees the world!

兴趣

Oporto电车系列2

Oporto的现代电车与古老的城市融在一起也不失韵味!


Advertisements

拳皇主题幽默GIF动画


语言

突然从我不争气的学生身上悟到了一点:
作为一个语言学习者一定要有运用外语表达的欲望和冲动

Colorful Mind

又做了个Hirdetes:

Har nuden busgui

Хар нүдэн бүсгүй

 

Хилийн заставын хар нүдэн бүсгүй

Хээр талын хээнцхэн сарнай

Хэнийч хүүгийн хайрыг булаасан

Хэнзхэн соёолсон ганган сарнай

 

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

 

Онгон хилийн хар нүдэн бүсгүй

Онгог бадраах хайрын сарнай

Олон эрсийн хүндэл хүлээсэн

Орчлонгийн сайхан хүн сарнай

 

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

 

Дархан хилийн хар нүдэн бүсгүй

Даруухан төрсөн хайрын сарнай

Далдын төрөөдлийг зүүэнд үерлүүлсэн

Даатай хайрын зул сарнай

 

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

Зүүдэнд гийх саран байгаарай

Зүрхэнд тэрэлтэх наран байгаарай

 

我自己打的,大家要珍惜哦:)


爱沙尼亚语复数格明细

单数主格 复数所有格 复数里向格 复数表向格
Pere  Perede  Peredesse Peredele
Tubli  Tublide  Tublidesse Tublidele
Aasta  Aastate  Aastatesse Aastatele
Raamat  Raamatute Raamatutesse Raamatutele
Puu  Puude  Puudesse Puudele
Maa  Maadele  Maadesse Maadele
Kartul  Kartulite Kartulitesse Kartulitele
Number  Numbrite Numbritesse Numbritele
Punane  Punaste  Punastesse Punastele
Kollane  Kollaste Kollastesse Kollastele
Hele  Heledate Heledatesse Heledatele
Tume  Tumedate Tumedatesse Tumedatele
Naine  Naiste  Naistesse Naistele
Mees  Meeste  Meestesse Meestele
Roheline Roheliste Rohelistesse Rohelistele
Latlane  Lätlaste Lätlastesse Lätlastele
Kook  Kookide  Kookidesse Kookidele
Kleit  Kleitide Kleitidesse Kleitidele
Lill  Lillede  Lilledesse Lilledele
Leht  Lehtede  Lehtedesse Lehtedele
Sai  Saiade  Daiadesse Saiadele
Linn  Linnade  Linnadesse Linnadele
Sõber  Sõprade  Sõpradesse Sõpradele
Paev  Päevade  Päevadesse Päevadele
Must  Mustade  Mustadesse Mustadele
Tuba  Tubade  Tubadesse Tubadele
Muna  Munade  Munadesse Munadele
Laul  Laulude  Lauludesse Lauludele
Lind  Lindude  Lindudesse Lindudele


一个游戏

今天才看到被Yuggu点名了,于是继续游戏:

Q1:你觉得生活赐予你最好的礼物是什么?

A1:生活 

Q2:你认为该怎样对待现实与梦想之间的差距?

A2:尽量生活在两者之间 

Q3:你最想感谢的人是谁?

A3:父母

Q4:假如世界上的语言逐渐消失,最后只留下了三种,你认为会是哪三种?
A4: 手语、手语、手语
 
Q5:(补充问题)你认为你做过的最后悔的一件事是什么?
A5: 小时候不好好吃饭
被我点名的人:wenja, fleming, beibei, langfan.,阿二
 
 
 
 

更新了一下语言

更新了一下语言栏。
 
顺序 汉语  我的母语,我要说一辈子的语言,有时候很庆幸自己的母语是汉语,因为无论从语音还是语法角度讲它都比很多语言难出一大节。汉语为我学习其他语言也提供了很大帮助。  
 
 
顺序 英语/English  说实话我虽然不喜欢它,但对它无可奈何,从上小学到现在生活中学习中无时无刻没有它的陪伴,我必须承认它的存在和重要性,唯一企盼的是有着一日能够操着它以外的所有语言走遍天下。如今身面经常听见变味了的英语,真是感觉语言这种东西真的是不可能centralizare的。  
 
 
顺序 法语/Français  已经告别了法国有一段时间了,从极度喜悦到因为人而对它反感,我走过了很长一段路,很感谢它让我开始了培养自己学习语言的能力,让我逐渐熟悉了学习语言的过程,很多基本能力就是那个时候培养起来的。  
 
 
顺序 德语/Deutsch  大学时候学着混学分的二把刀语言。虽然对它的语音语法有一定掌握,去德国的话估计也能作为游客应付死不了,不过要说我说的语言,它还真不能算,现在的时间经历没办法给它,兴趣自然也不够多。看看时间的推移是否能带来些变化。  
 
 
顺序 俄罗斯语/Русский  乃是大学时期为了凑学分用的语言,当时不仅把二外1、2上了,居然还狡猾的选了一外俄语三,好在跟老师关系不错,拿到了学分。对它的一知半解一直让我觉得脸红,但没办法,没时间,兴趣也不大,又离的那么近没有距离美。现如今似乎稍微体会到了它的重要性,因为世界上出了独立国家以外,大多数Ural和Altai国家都在俄境内,相关文献,语言环境都是俄语的,没办法,有时间的话突击一下吧。  
 
 
顺序 意大利语/Italiano  按时间顺序来说它应该排在法语之后,意语与法语的一同学习让我知道了什么叫突飞猛进日进千里和相得益彰。当时的我积累了很多法语-意大利语共同学习的比较方法,最终得到的一个结论是两个相近的语言,只要你不是学着玩儿,是不会学混的,相反互相促进,你从中得到的语言比较能力是别人无法比拟的。  
 
 
顺序 罗马尼亚语/Română  当初选择它可能是因为它是印欧语系拉丁语族中最难的一个,果不其然学了它觉得法语意语都成了小儿科了!罗语一直伴随在我的左右,虽然兴趣已经惘然,但每当说起的时候,尤其是在异国,总会招来眼光 - 因为它听着那么熟悉,又那么陌生,是那么的特殊!就像一个斯洛伐克的匈牙利人说的,你若会罗马尼亚语,周边语言就都有基础了,罗语的词汇含盖拉丁,日尔曼,死拉夫,乌拉尔,阿尔泰甚至更多语言词汇,全部拉丁化,可算是奇特的语言宝藏。  
 
 
顺序 匈牙利语/Magyar  当初和罗语一起学习它的目的不光是克鲁日这个双语城市,更多的是对乌拉尔阿尔泰语系的感情,我对匈语有一种无比的亲近感。起初的时候学起来简直像婴儿学走路一步一步很难。到现在的出口流利可算是一个飞越性的进步。从此我的思维逻辑方式中又少了一块空白。匈牙利语的学习使我掌握的不仅是如何从学习印欧语的惯性中自拔出来,而且是如何在头脑中生生的扎下一个崭新的事物。现如今的世界,接受新事物的速度直接关系到你的生存效果。匈语为我以后语言的学习提供了无比的自信和力量。  
 
 
顺序 土耳其语/Türkçe  完全自学的语言。曾经有一段时间在我土语词汇扩展的时候头脑中刮起了思维风暴,无论是助词,形容词的构架,到动词名词的词源全和汉语普通话紧紧联系在了一起,另外一些和北京的土语联系到了一起,深感语言划分的困难 - 北京几千年阿尔泰的历史是实实在在的,是北京的血脉。Tk的体验使我对它有了更全面一些的体验,并得到了一个结论 - 在语言资源相对贫乏的情况下不要停顿语言学习的积累,因为一旦你进入环境所有的元素都会被激活,你呢,也就超级赛亚人变身了。  
 
 
顺序 满语/Manju  我的民族语言,虽然至今只会只字片语,但它时时刻刻提醒我要牢记我的民族我的源,让我感到身为一个满族人/乌拉尔阿尔泰东支的民族的一员而光荣。满语的学习让我体会到了死亡语言与活语言学习之间的区别,让我体会到了身为死亡语言学习者需要学习多少活语言才能把着一点死亡支撑起来。语言的死亡与人的死亡一样是不可逆的现象,其中的无奈可想而知。满语同时又激起了我对密码学的兴趣,对死亡语言加密解密是绝妙的思维训练。  
 
 
顺序 芬兰语/Suomi  Suomi已经不是心病了,它作为几乎自学的语言已经深深在我头脑中扎下了根。Suomi的学习使我了解到了更多的语言现象 - 有格的位置而没有单独的格标志;宾语现象与汉语绝对宾语格的相似性;辅音递减与普通话的相似性 - 感觉普通话距离语音上的规范书写还差的很远。另外Suomi作为经济最强,政治形象最好的乌拉尔强国,它的个个方面都是值得别人好好学习一番的。  
 
 
顺序 爱沙尼亚语/Eestikeel/Estonian  在Hs的港口的Laiva上,我一耳朵就把爱沙尼亚语从一堆芬兰语中揪出来了,生平第一次同时听两个语言由母语者说出,感叹爱沙尼亚语和芬兰语的语调相差太大了!世界真是美丽,让如此相近的两个语言各有各的美。我觉得世界上最幸福的事就是你眼前有两件东西A和B,有的人选A觉得A美,有的人选B觉得B美,而你两个都选,理由是你看到两个的美,而且在你这儿两个美互不干扰。爱沙尼亚语里面有很多难点还没能让我突破,比如osastav和omastav变化无芬兰语容易;另外格变化前一个元音多数情况下nimetav里面不出现,难于记忆  
 
 
顺序 蒙古语/Монгол хэл/Mongolian  蒙古语还是停留在原始阶段,实在是没有资源,语言的枯萎就是从资源的缩减开始的,一心盼着蒙古国经济能好转一些,这样世界上唯一的蒙古语族官方语言语言不至于没落掉。自己认识的几个蒙语专业的匈牙利人发音恐怖的让我直想躲…没办法,找到好的信息提供者有时候比登天还难啊!  
  

蝗虫与月亮


 

两款比较有意思的飞机

日本“熊猫飞机”PK 中国“福娃飞机”(组图)

2007-07-26 11:11:15 来源: 网易2008奥运报道   网友评论 62 进入论坛


“熊猫飞机”vs“福娃飞机”

2007年7月25日下午,日本全日空航空公司的“飞天熊猫”客机飞抵北京首都国际机场。

2006年11月13日,国航喷绘有奥运福娃的B737-800奥运吉祥号班机正式亮相。

名称

“飞天熊猫”

“北京奥运号”

公司

日本全日空航空公司

中国国际航空公司

设计

机身绘有熊猫图案

机身每侧5个福娃,机尾的红色“北京2008”

意义

为纪念中日邦交正常化35周年和中日航线开通20周年、迎接北京2008年奥运会

通过彩绘福娃飞机的形式向世界各地的人民传递友谊,体现奥运精神

数量

1架

6架